Koučování

Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. Mark Twain

Koučování co to je? 

Koučování vnímám jako proces, při kterém pomáhám klientovi dosáhnout určitého cíle nebo změnit určitou část svého života. A lidem se život mění a s tím i jejich pocity a životní spokojenost.  

Je to výborná metoda pro ty, kteří chtějí žít naplno, řídit svůj život a dělat věci, co je baví. Často vede i k transformaci způsobu myšlení a prožívání. A samozřejmě k výsledkům, k radosti a uvolněnosti. 

Jak to dělám? Dávám otázky, sdílím uvědomění, používám různá cvičení (imaginace, role play) a další techniky. Vše k tomu, abych zvýšila uvědomění klientů a dovedla je do akce. 

Častými tématy jsou například:

 • Objasnění nepřehledné situace 
 • Zvládnutí změn
 • Rozhodování
 • Odstraňování vnitřních bloků
 • Posílení sebevědomí a důvěry na cestě k určitému cíli
 • Zvýšení výkonnosti
 • Nová práce 
 • Zlepšení komunikace a vztahů
 • Řešení problémů a konfliktů
 • Uvolnění stresu a prevence syndromu vyhoření
 • Zlepšení práce s časem – time managementu
 • Zvýšení schopnosti si život užít – ve větší radosti a uvolněnosti

Jak se koučování liší od terapie nebo poradenství? 

Koučování se soustředí na budoucnost a řešení konkrétních problémů nebo výzev. Podporuje klienty  v tom, aby přijali odpovědnost za svůj život a svoje rozhodnutí.

 

Jak koučuji já? 

Můj styl koučování vychází z Gestalt přístupu. 

Neodehrává se pouze v hlavě. Zaměřuje se i na emoce, vnímání těla, spirituální aspekt. 

Je to metoda hravá. Při práci  využívám mnoho technik, jako jsou vizualizace, metafory, výzvy, zrcadlení a různé experimenty, abych pomohla klientovi získat hlubší vhled do sebe sama a své situace.

Je to také metoda jemná a příjemná a zároveń i velmi účinná. Lidem pomáhá velmi rychle dojít k podstatě problémů a k rychlému nalezení dobrých řešení.

Gestalt koučování také klade důraz na silné vztahy mezi koučem a klientem a na to, aby klient v procesu koučování cítil podporu a bezpečí. 

Koho koučuji? 

Nabízím koučink pro soukromé osoby i firmy, 

Pokud hledáte pomoc s řešením osobních výzev a cílů, může vám koučování pomoci získat jasnost a odhodlání, které potřebujete k dosažení svých cílů. Během koučování vám poskytnu podporu, povzbuzení a techniky, které vám pomohou zlepšit své sebevědomí, komunikaci a osobní vztahy.

Pokud  přicházíte z podnikatelského nebo firemního prostředí a hledáte pomoc s rozvojem svého potenciálu nebo s řešením pracovních výzev, může koučování pro firmy být pro vás užitečné. Pomohu vám identifikovat a dosáhnout vašich profesních cílů, zlepšit vaše komunikační a leadershipové dovednosti a zvýšit produktivitu vašeho týmu. Také se zaměříme na řešení pracovních výzev, jako jsou konflikty, změnynáročné situace. Podpořím Vás při používání nástrojů, které vám umožní řídit svůj čas a zdroje efektivněji a zlepšit výkon vašeho týmu. 

Jak probíhají koučovací setkání?

 • První setkání
  Představím metodu koučování a vysvětlím, jakým způsobem spolupráce probíhá. Povíme si o Vaší motivaci ke koučování a samotném tématu. Ujasníme si, zda je Vaše téma vhodné na koučování (zda není spíše terapeutické). Domluvíme se na zakázce. Pustíme se do koučování.
 • Další setkání
  Probíhá v domluvených pravidelných intervalech na domluveném místě, případně on line.
 • Po 4-6 setkáních
  Je vhodné udělat rekapitulaci toho, co se povedlo a co se změnilo.

Někdy člověk zjistí, že se toho změnilo tolik, že má vlastně vyřešeno. Případně se domluvíme na občasných udržovacích sekáváních. 

Někdy člověk zjistí, že mu to tolik pomáhá nebo ho to i tak baví, že se rozhodne  mít  koučování na nějakou dobu jako součást života.  

Při práci s klienty:

Pracuji na různých úrovních – mysl, tělo, emoce, spirituální aspekt.
Jsem zodpovědná za proces koučování. Vždy se snažím být dobrým průvodcem na cestě a zajistím, abychom spolu nezabloudili.
Věřím, že každý má v sobě ukrytý poklad a taky zná způsob jak ho najít, jen ho objevit.
Usiluji o efektivitu a mým mottem je dovést vás brzy k tomu, abyste mě nepotřebovali.
Mám odpovídající znalosti a vzdělání a dále se systematicky rozvíjím (další kurzy a výcviky a pravidelné supervize).
Stavím na dlouholetých zkušenostech - jak z komerční sféry tak i z neziskového sektoru.

Cena za koučování 

Cena za koučování je 1500 Kč/hod nebo 2000 Kč/1,5 hod. 

Někomu při koučování stačí hodinová setkání, někomu vyhovuje spíše delší čas. Vše si můžete určit tak, abyste se cítili dobře. V případě delšího setkání se cena navýší podle délky sezení.

Důležité : Pokud víte, že nebudete moci dorazit, prosím hlaste svou nepřítomnost co nejdříve. V případě zrušení méně než 24 hodin předem jsem nucena účtovat cenu setkání.